Ποιότητα ISO

H εταιρεία μας είναι διαπιστευμένη από το 2010 με το ISO 9001:2015  και είναι σύμφωνη με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004 για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Παρακάτω θα βρείτε τα έντυπα συνημμένα, σε μορφή pdf.