Αντιπροσωπείες

Μερικές από τις βασικές εταιρίες που αντιπροσωπεύει η εταιρία μας είναι οι παρακάτω:

       bio-rad                       diesse

orphee

bioprepare

siemens