Αντικείμενο

Σήμερα η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι ευρέως γνωστή στην Ελληνική Αγορά με μεγάλη απήχηση και αποδοχή από τους πελάτες της. Προμηθεύει αρκετά Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, μεγάλα Διαγνωστικά Κέντρα και μικρά Ιδιωτικά Εργαστήρια.

Τα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία μας είναι πλήρως πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και  είναι :

 • Αιματολογικοί Αναλυτές
 • Ανοσολογικοί Αναλυτές
 • Βιοχημικοί Αναλυτές
 • Αναλυτές Ηλεκτρολυτών
 • Αναλυτές Αερίων Αίματος
 • Αναλυτές Πήξης
 • Αναλυτές Μέτρησης Ταχύτητας Καθίζησης
 • Αναλυτές Βιοχημικών Παραμέτρων Ούρων
 • Αντιδραστήρια Μικροβιολογίας
 • Αναλώσιμα Εργαστηρίων

Οι έμπειροι Τεχνικοί μας πλήρως εκπαιδευμένοι είναι έτοιμοι να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στα μηχανήματά μας έχοντας πάντα προτεραιότητα την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση.

Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα με υπεύθυνο εργατικό δυναμικό, άρτια εκπαιδευμένο καθώς και εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα – ανταλλακτικά για την αντιμετώπιση βλαβών. Το τμήμα service της εταιρείας μας εκτελεί και προγραμματισμένους, προληπτικούς ελέγχους - συντήρηση σύμφωνα με την εγγύηση που παρέχει η εταιρεία μας ή με βάση το συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται από το τμήμα service μετά από απαίτηση του πελάτη.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με :

 • ISO 9001:2008
 • ISO 13485:2003
 • ΔΥ8/1348/2004

 

 

Τα Γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται :

Λεωφόρος Φυλής 111, 131 22, Ίλιον

Τηλ. 210 2625 805, Fax 210 26 25 339