Πρότυπα ISO

H εταιρεία μας είναι διαπιστευμένη με τα ακόλουθα πρότυπα ISO:

  • ISO 9001:2015 για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
  • ISO 14001:2015 ως πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση των δραστηριοτήτων μας
  • ISO 45001:2018 ως πρότυπο σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
  • ISO 13485:2015 ως πρότυπο για τη διαχείριση ποιότητας για ιατρικές συσκευές

Επίσης είμαστε σύμφωνοι με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004 για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Παρακάτω θα βρείτε τα έντυπα συνημμένα, σε μορφή pdf.

ΣυνημμέναΜέγεθος
PDF icon certificate_9001_2015.pdf1.23 MB
PDF icon certificate_13485_2016.pdf1.45 MB
PDF icon certificate_14001_2015.pdf1.41 MB
PDF icon certificate_45001_2018.pdf1.11 MB
PDF icon ya-2024.pdf791.67 KB