Αντιπροσωπείες

Μερικές από τις βασικές εταιρίες που αντιπροσωπεύει η εταιρία μας είναι οι παρακάτω:

     

 

          diesse                      orphee

 

bioprepare