ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ είναι επανδρωμένη με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό έτσι ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη επιστημονική κάλυψη του πελάτη. Επίσης η συνεχής εκπαίδευση τους η οποία πραγματοποιείται στους συνεργαζόμενους οίκους αλλά και στα γραφεία της εταιρείας είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες της εταιρείας.

Συνεπώς οι άνθρωποι της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ είναι πάντα έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις εκάστοτε αιτήσεις των πελατών της με άμεση υποβολή προτάσεων και λύσεων και να παράσχουν πλήρη επιστημονική υποστήριξη.

Προσπαθούμε συνεχώς για :

  • Αμεση εξυπηρέτηση πελάτη
  • Επιστημονική υποστήριξη από ειδικευμένο προσωπικό
  • Προσωπική επαφή με τον πελάτη