ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ SIEMENS

ΑΝΑΛΥΤΕΣ SIEMENS HEALTHINEERS

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, ύστερα από πολυετή συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία στον διαγνωστικό τομέα, SIEMENS HEALTHINEERS, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο εργαστήριο, προσαρμοσμένο στις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, με άριστη ποιότητα τόσο στα προϊόντα όσο και στις υπηρεσίες της.

Οι παροχές μας περιλαμβάνουν την πώληση ή την παραχώρηση χρήσης των αναλυτών με σύμβαση χρησιδανείου, ανάλογα με τη συμφωνία που θα καταρτιστεί με τον πελάτη. Παράλληλα, εγγυόμαστε την πλήρη κάλυψη με αυθεντικά αντιδραστήρια, αναλώσιμα και ανταλλακτικά, τα οποία διατίθενται άμεσα και υπεύθυνα.

Προσφέρουμε πλήρη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη από εκπαιδευμένους συνεργάτες, τεχνικούς και βιολόγους, διασφαλίζοντας έτσι την άριστη απόδοση των αναλυτών και την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Ενδεικτικά, η εταιρεία μας προσφέρει κάλυψη στους εξής τύπους αναλυτών:

 

·         Βιοχημικούς αναλυτές: Dimension EXL with LM, Dimension EXL 200, Dimension RxL Max, Dimension Xpand

·         Ανοσολογικούς αναλυτές: ADVIA Centaur XP, ADVIA Centaur CP, IMMULITE 1000

·         Αναλυτές πήξης: BFT II, Sysmex CA-500, Sysmex CA-600

·         Αναλυτές ιόντων και αερίων: RAPIDChem 744/754 και RAPIDPoint® 500

·         Αναλυτές ούρων: CLINITEK Status, CLINITEK Advantus®

·         Αναλυτές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης :DCA Vantage®

 

Ο εξοπλισμός μας καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του εργαστηρίου, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για τις μελλοντικές ανάγκες, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή βελτίωση και την προσαρμογή στις εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας.