Μέγεθος κειμένου+-
Εκτύπωση

DIMENSION EXL 200

EXL 200

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Κλινικής  Χημείας Dimension  EXL 200 ενοποιεί σταθμούς εργασίας σε ένα μοναδικό συμπαγές σύστημα που ενσωματώνει κλινική χημεία , ηλεκτρολύτες και εξετάσεις ανοσοπροσδιορισμού (LOCI Advanced Chemiluminescence Technology & Heterogenοus module). 

Ένα σύστημα ιδανικό για όλα τα εργαστήρια. Mε ένα πλήθος επιλογών από σωληνάρια ή cup, μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα μέχρι και 47 εξετάσεις, από ένα πλήρες μενού 91 και πλέον εξετάσεων, με ταχύτητα 627 εξετάσεων ανά ώρα. Ενδεικτικά μπορούμε σε ένα δείγμα ταυτόχρονα να εκτελέσουμε 

 

General Chemistry                                  Anemia                   Thyroid

 

• Alanine Aminotransferase (ALT)            Ferritin                     Free T4

• Albumin (BCP)                                          Folate                      Free T3

• Alkaline Phosphatase (ALP                    Vitamin B12              Total T4

• Amylase                                                                                   TSH

• Aspartate Aminotransferase                          

• Bilirubin, Direct D Total

• Bilirubin, Total                                      Bone Metabolism    

• Calcium (CPC)                                        Vitamin D

• Chloride

• Cholesterol                                            Oncology

• Creatinine                                               Total PSA

• Creatine Kinase                                       Free PSA                      

• Gamma Glutamyltransferase (GGT)                          

• Glucose                                                                                HBA1c (whole blood)

• HDL Cholesterol                                                                   CRP

• Iron

• Lactate Dehydrogenase                                        

• LDL Cholesterol

• Magnesium

• Phosphorus

• Potassium

• Sodium

• Total Protein

• Triglycerides

• Urea Nitrogen (BUN)

• Uric Acid

 

Κατασκευαστής: