Μέγεθος κειμένου+-
Εκτύπωση

CENTAUR/CENTAUR-XP

Παραγωγικότητα: 240 εξετάσεις/ώρα

Λειτουργικότητα: Δέν σταματά γιά ανεφοδιασμό

Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων: 30 θέσεις

 

Περιγραφή:

Ο ADVIA Centaur, είναι αναλυτής νέας γενιάς, το νεότερο σύστημα τής κατοχυρωμένης τεχνολογίας πού χρησιμοποιείται από τήν γενιά των συστημάτων ACS. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία δίνει τή δυνατότητα στό σύστημα νά είναι πάντα σέ ετοιμότητα γιά νά διαχειρίζεται δείγματα όλο τό 24ωρο. Διαθέτει ψυχόμενο θάλαμο 30 αντιδραστηρίων καί επιτρέπει τήν μικρότερη δυνατή ενασχόληση τού χειριστή. Αυτό τό σύστημα σχεδιάστηκε γιά νά αποδίδει τήν βέλτιστη παραγωγικότητα μέ ταχύτητα 240 εξετάσεων ανά ώρα, δίνοντας τό πρώτο αποτέλεσμα στά 18 λεπτά καί ανά 15 δευτερόλεπτα τά υπόλοιπα αποτελέσματα (για το 98% τών εξετάσεων ρουτίνας τού εργαστηρίου), ενώ λειτουργεί χωρίς καμία παρέμβαση από τόν χειριστή (walkaway) γιά 3,5 ώρες (840 εξετάσεις).

 

Χαρακτηριστικά καί ωφέλη:

Ολοκληρωμένο πάνελ εξετάσεων ανά κατηγορία ασθενών.

Αυτόματη Αραίωση- Αυτόματη Επανάληψη.

Σύστημα ψύξης αντιδραστηρίων.

Πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου.

Υψηλή αξιοπιστία καί ποιότητα αποτελεσμάτων.

Προσθαφαίρεση αντίδραστηριων καί αναλωσίμων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή.

Ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας.

Κατασκευαστής: