Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης

HbA1c Αναλυτής HPLC
Ο πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής HbA1c, GH-900 Plus, λειτουργεί με τη μέθοδο αναφοράς HPLC και μας δίνει αποτέλεσμα μόλις σε 130 δευτερόλεπτα.περισσότερα
Το DCA Vantage είναι ένα νέο ημιαυτοματοποιημένο επιτραπέζιο σύστημα....περισσότερα
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΙΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ HUMAMETER
Ο αναλυτής humameter a1c είναι ένας αναλυτής ημιαυτοματοποιημένος, για την ποσοτική μέτρηση της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c)περισσότερα