Γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης

Το DCA Vantage είναι ένα νέο ημιαυτοματοποιημένο επιτραπέζιο σύστημα....περισσότερα
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΙΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ HUMAMETER
Ο αναλυτής humameter a1c είναι ένας αναλυτής ημιαυτοματοποιημένος, για την ποσοτική μέτρηση της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HbA1c)περισσότερα