Αιματολογία

Αντιδραστήρια και αναλώσιμα των Αιματολογικών μας αναλυτών ADVIA, MYTHIC καθώς και αναλυτών ΤΚΕ DIESSE.περισσότερα