Αιματολογία

Αντιδραστήρια και αναλώσιμα για τους αιματολογικούς αναλυτές Mythic του οίκου Orphee, ADVIA 2120 της Siemens Healthineers, καθώς και των αναλυτών ΤΚΕ του ιταλικού οίκου DIESSE.περισσότερα