Αιμόσταση / Πήξη

ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗ
Το Thromborel S είναι το μοναδικό αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό του χρόνου προθρομβίνης με Ανθρώπινη Θρομβοπλαστίνη σε μικρή και μεγάλη συσκευασία. Αυτό, μαζί με την πλήρη λίστα αντιδραστηρίων προσδιορισμού του APTT, ινωδογόνου και τα Control...περισσότερα