Διάφορα αντιδραστήρια

Η Εταιρεία μας διαθέτει αντιδραστήρια και αναλώσιμα των αναλυτών ADVIA CENTAUR & IMMULITE της SIEMENS HEALTHINEERS.περισσότερα
Η εταιρία μας διαθέτει rapid tests latex ( οροδιαγνωστικά αντδραστήρια), και cassetes (test ανοσωματογραφίας). Οι οίκοι που έχουμε επιλέξει να συνεργαστούμε εξασφαλίζουν την ακρίβια στα αποστελέσματά τους και αποτελούν εγγύηση για το εργαστήριό μας.περισσότερα
μυκοπλασμα ουρεοπλασμα
Η εταιρεία μας διαθέτει αντιδραστήρια για την εργαστηριακή διάγνωση των ουρογεννητικών μυκοπλασμάτων M. hominis & U. urealyticum της Bioprepare καθώς και πλήρη σετ για την λήψη δειγμάτων, ανίχνευση, τιτλοποίηση, διαχωρισμό, ταυτοποίηση και...περισσότερα