Μικροβιολογία

Η εταιρεία μας διαθέτει συστήματα αναερόβιων συνθηκών GasPak® της B.D. , Genbag της Biomerieux, καθώς και συστήματα ταυτοποίησης με το χέρι (EnteroPluri).περισσότερα
ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Η εταιρεία μας διαθέτει δίσκους αντιβιοτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής ευαισθησίας της BD BBL™ Sensi-Disc και της Bio-Rad σε σωληνάρια των 50 δίσκων. Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για ημιποσοτική in vitro εξέταση ευαισθησίας με τη διαδικασία...περισσότερα
Η εταιρεία μας, διαθέτει έτοιμα θρεπτικά υλικά σε τρυβλία, σε φιαλίδια των 100ml και σε σωληνάρια. Μετά την πολυετή συνεργασία μας με την Bioprepare μπορούμε να εγγυηθούμε για την ποιότητα των θρεπτικών υλικών, καθώς και για την εξασφάλιση των...περισσότερα
Η εταιρεία μας διαθέτει χρώσεις του οίκου Merck, της Chem-Lab, καθώς και χρώση Gramm της Biomerieux, προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες του εργαστηρίου σας. Ενδεικτικά διαθέτουμε: May Grunwald Giemsa Safranine Lugol Crystal Violet Methylene Blue...περισσότερα