Μικροβιολογία

Η εταιρεία μας διαθέτει συστήματα αναερόβιων συνθηκών (GasPak®) καθώς και συστήματα ταυτοποίησης με το χέρι (EnteroPluri).περισσότερα
ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
Η εταιρεία μας διαθέτει δίσκους αντιβιοτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής ευαισθησίας της BD BBL™ Sensi-Disc και της Bio-Rad σε σωληνάρια των 50 δίσκων. Οι δίσκοι αυτοί χρησιμοποιούνται για ημιποσοτική in vitro εξέταση ευαισθησίας με τη διαδικασία...περισσότερα
Η εταιρεία μας διαθέτει έτοιμα τρυβλία, θρεπτικά υλικά σε φιαλίδια και θρεπτικά σωληνάκια.περισσότερα
Η εταιρεία μας διαθέτει χρωστικές του οίκου Merck για τις ανάγκες του εργαστηρίου σας.περισσότερα