Ανοσολογικοί

Παραγωγικότητα: 240 εξετάσεις/ώρα Λειτουργικότητα: Δέν σταματά γιά ανεφοδιασμό Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων: 30 θέσεις Περιγραφή: Ο ADVIA Centaur, είναι αναλυτής νέας γενιάς, το νεότερο σύστημα τής κατοχυρωμένης τεχνολογίας πού χρησιμοποιείται από...περισσότερα
Παραγωγικότητα: 180 εξετάσεις/ώρα. Λειτουργικοτητα: Δεν σταματά για ανεφοδιασμό. Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων: 15 θέσεις. Περιγραφή: Ο ADVIA Centaur CP είναι ό νέος αναλυτής τής Siemens πού συνδυάζει όλα τά πλεονεκτήματα καί τίς καινοτομίες τού ADVIA...περισσότερα
Παραγωγικότητα: 120 εξετάσεις/ώρα. Λειτουργικοτητα: Συνεχής φόρτωση δειγμάτων καί αντιδραστηρίων χωρίς διακοπή τής λειτουργίας του. Ο χρόνος ζωής τών αντιδραστηρίων είναι μεταξύ 8 - 12 μηνών. Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων: 12 θέσεις. Περιγραφή:...περισσότερα
Παραγωγικότητα: 200 εξετάσεις/ώρα. Λειτουργικοτητα: Reflex Testing: Παγκόσμια πρωτοπορία τής DPC στούς ορμονολογικούς αναλυτές. Δίνεται η δυνατότητα στόν χειριστή τής προεπιλογής εξετάσεων τίς οποίες ο αναλυτής πραγματοποιεί αυτόματα, εφόσον η...περισσότερα