Μέγεθος κειμένου+-
Εκτύπωση

IMMULITE 2000/XPi

Παραγωγικότητα: 200 εξετάσεις/ώρα.

Λειτουργικοτητα: Reflex Testing: Παγκόσμια πρωτοπορία τής DPC στούς ορμονολογικούς αναλυτές. Δίνεται η δυνατότητα στόν χειριστή τής προεπιλογής εξετάσεων τίς οποίες ο αναλυτής πραγματοποιεί αυτόματα, εφόσον η εξέταση πρωταρχικής διαγνωστικής αξίας βρεθεί εκτός φυσιολογικών τιμών (πχ. στόν θυρεοειδή εάν η TSH βρεθεί εκτός τών φυσιολογικών τιμών ο αναλυτής αυτόματα πραγματοποιεί τήν F T4).

Χωρητικότητα Αντιδραστηρίων: 24 θέσεις.

 

Περιγραφή:

Ο αναλυτής Νέας Γενιάς IMMULITE 2000 τού αμερικάνικου οίκου SIEMENS είναι υπεραυτόματος Ανοσολογικός - Ορμονολογικός Αναλυτής συνεχούς φόρτωσης, μέ τή μέθοδο τής ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ, μέ δυνατότητα 200 πραγματικών αναλύσεων τήν ώρα.

Είναι τεχνολογίας CONTINUOUS LOADING/ RANDOM - ACCESS, δηλαδή συνεχούς φόρτωσης καί τυχαίας επιλογής δείγματος, καί επιπλέον ικανός γιά άμεση μέτρηση επειγόντων δειγμάτων (stat) σέ οποιαδήποτε φάση τής λειτουργίας του.

Κατάλληλος γιά εξετάσεις:

  • ορμονών: θυροειδούς, γονιμότητας, στεροειδών
  • καρκινικών δεικτών
  • προγεννετικού ελέγχου
  • αναιμίας
  • αλλεργίας

Ο IMMULITE 2000 αποτελεί τήν απόλυτη λύση γιά μέγιστη παραγωγικότητα σέ συνδυασμό μέ αποτελεσματική διαχείριση ασθενών.

  • Καινοτόμες λειτουργίες γιά τήν βέλτιστη εκμετάλλευση μόχθου καί χρόνου.
  • Υψηλή παραγωγικότητα 200 test/ώρα.
  • 24 ψυχόμενα αντιδραστήρια on line στούς 4-8οC.
  • Δυνατότητα αυτόματης προαραίωσης ορού.
  • Αυτόματη η προεπιλεγμένη επανάληψη τών εκτός ορίων δειγμάτων

Κατασκευαστής: