Πήξης - Αιμόστασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διενεργούμενες Εξετάσεις: Όλες οι πηκτικολογικές εξετάσεις πλάσματος. Αρχή Μέτρησης: Θολοπυκτομετρία. Μέθοδος Οπτικομηχανική. Αριθμός Καναλιών: Δύο (2) ανεξάρτητα μεταξύ των κανάλια μετρήσεως . Πλήρης έλεγχος όλων των...περισσότερα
ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΗΞΕΩΣ TOY ΑΙΜΑΤΟΣ CA-500 Series. ΓΕΝΙΚΑ Συνδυασμός Πηκτικολογικών και Χρωμογονικών Αναλύσεων. Ευκολία προγραμματισμού με οθόνη αφής και φιλικό στο χρήστη λογισμικό. Αυτόματη διαχείριση αντιδραστηρίων, δειγμάτων...περισσότερα
Ο CA-1500 της Siemens αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για για την μέτρηση των παραμέτρων της πήξης και των παραγόντων της.περισσότερα